Chiều Sâu

Minh-Sư nói với doanh nhân:

“Cũng như con cá phải chết ở trên đất khô, bạn cũng phải chết như vậy khi bạn vướng mắc thế sự.

Con cá phải trở về với nước – bạn cũng phải trở về với sự cô tịch.”

Doanh nhân cảm thấy bàng hoàng: “Tôi phải bỏ việc kinh doanh của tôi để vào sống trong tu viện sao?”

Minh Sư nói:

Không, không phải. Bạn cứ duy trì doanh nghiệp của bạn và hãy đi vào trong nội tâm của bạn.”