Đang Điều Trị Bệnh Tâm Thần Xuất Gia Được Không?

HỎI: Tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt đã hai năm nay. Hiện tôi đang dùng thuốc điều trị nhưng học tập và làm mọi việc như người bình thường, trí óc vẫn minh mẫn như lúc chưa bị bệnh. Nay tôi phát tâm xuất gia tu hành có được không? Hay tôi nên lập gia đình ổn định cuộc sống?

(TUẤN ANH, tuannguyen12199x@gmail.com

a 5.jpg
Xuất gia là con đường an vui, sáng đẹp – Tranh minh họa

ĐÁPBạn Tuấn Anh thân mến!

Theo luật Phật chế định, người đang điều trị bệnh tâm thần thì không thể xuất gia, thọ giới. Do đó, bạn hãy chuyên tâm điều trị bệnh tật. Khi hết bệnh rồi bạn cũng cần theo dõi thêm một thời gian nữa xem có tái phát hay không. Đến lúc này thì bạn mới có thể tính đến việc phát tâm xuất gia.

Thiết nghĩ, không chỉ con đường xuất gia được tuyển chọn với nhiều tiêu chí khắt khe mà ngay cả việc ở nhà lập gia đình cũng rất hệ trọng. Bạn hãy nên chờ đủ duyên lành bệnh hẳn mới có thể tiến hành, được như vậy thì hy vọng mọi việc có thể thành công.
Nguồn: giacngo.vn