Dạy Điều Tối Thượng

Thời xa xưa ở Nhật Bản, người ta thường dùng những lồng đèn bằng tre dán giấy với những ngọn nến ở bên trong. Một chàng mù, đến thăm bạn vào một đêm, được biếu cho một cây đèn lồng để mang về nhà với chàng.

“Tôi không cần một cây đèn lồng,” chàng ta nói. “Bóng tối hay ánh sáng đối với tôi đều giống nhau cả.”

“Tôi biết anh không cần một cái đèn lồng để soi đường.” người bạn trả lời, “nhưng nếu anh không có một cái thì một người khác nào đó có thể đụng vào anh. Bởi thế anh nên cầm lấy nó đi.”

Chàng mù ra đi với cây đèn lồng và đi chẳng bao xa đã có người chạy đụng ngay vào chàng ta. “Đi đâu phải coi chừng chứ!” chàng la lớn tiếng với người lạ. “Anh không thấy cây đèn lồng này sao?”

“Đèn của anh đã tắt ngóm hết rồi, anh bạn ạ!” người lạ trả lời.