Điều Khiển Từ Xa

Đối với một đệ tử nhút nhát muốn trở nên tự tin, Minh Sư bảo: “Con tìm điều xác quyết trong ánh mắt kẻ khác và con nghĩ đó là sự tự tin.”

“Vậy thì con không nên xem trọng ý kiến của kẻ khác ư?”

‘Ngược lại là khác. Con hãy xem trọng mọi điều kẻ khác nói, nhưng đừng để ý kiến họ khống chế con.”

“Làm thế nào để đập tan sự khống chế đó?”

“Làm thế nào để người ta đập tan một ảo tưởng?”