Định Nghĩa

Minh Sư rất say mê những phát minh tân thời như trẻ con vậy. Khi thấy một chiếc máy tính cỏn con nằm gọn trong túi áo, ngài rất đỗi ngạc nhiên.

Về sau ngài nói hơi mai mỉa: “Nhiều người xem ra sở hữu những chiếc máy tính cỏn con đó, nhưng không có gì trong túi họ đáng để tính cả!”

Vài tuần lễ sau, khi một khách hành hương hỏi ngài đã dạy đệ tử điều gì, Minh Sư bảo: “Phải biết đặt đúng những ưu tiên: thà có tiền hơn là đếm tiền; thà có kinh nghiệm hơn là định nghĩa kinh nghiệm là gì.”