Dòng Chảy

Khi biết chắc Minh Sư sẽ từ trần, đệ tử vô cùng thất vọng.

Minh Sư tươi cười bảo họ: “Các con không thấy rằng cái chết làm cho đời sống đáng yêu sao?”

“Dạ không. Chúng con chỉ ước mong thầy đừng bao giờ ly trần thì hơn.”

“Bất cứ cái gì thực sự sống thì đều phải chết. Các con hãy nhìn xem bông hoa: chỉ những hoa giả mới không bao giờ chết.”