Đừng Xem Thường Cái Móng Ngựa

Một người già nọ kiếm được một số tiền lớn. Trên đường cưỡi ngựa về nhà thì người hầu của ông ta phát hiện móng sau của con ngưụa bị rớt đinh.

– Lo gì , chỉ còn 6 tiếng đi đường nữa thôi mà. — Vị thương gia vừa nói, vừa thúc ngựa chạy về phía trước.

Lúc nghỉ ngơi giữa đường, người hầu lại nói với chủ:

– Cái móng chân sau con ngựa bị rớt ra rồi, có cần gắn lại không?

– Bỏ đi. Ta phải tranh thủ thời gian, dầu sao chỉ còn 3 tiếng đi đường, ngựa có thể chịu nổi.

Đi thêm một đoạn, con ngựa bắt đầu bước đi loạng choạng. Chẳng mấy chốc, chân ngựa bị chảy máu và không thể bước thêm được bước nào nữa.

Cuối cùng, vị thương gia kia chỉ còn cách xuống ngựa cùng người hầu vác hành lý về nhà. Và khi họ về được đến nhà thì trời cũng đã rất khuya.

LỜI BÌNH:

Sai sót nhỏ nếu không kịp thời sửa chữa sẽ tạo thành lỗi lầm lớn không thể khắc phục. Đừng bao giờ bỏ qua những sai lầm nhỏ.