Giới Hạn

Minh Sư hết sức lịch sự đối với những giáo sư Đại học thăm viếng ngài nhưng không bao giờ trả lời các câu hỏi của họ hay để bị lôi cuốn vào những biện minh thần học.

Các đệ tử ngạc nhiên về điều đó và ngài bảo họ: “Có thể nào nói về đại dương với một con ếch ngồi đáy giếng – hay về thần học với những người bị giới hạn bởi những quan niệm của họ.”