Hãy Mở Kho Châu Báu Của Riêng Ông

Daiju đến thăm thiền sư Baso ở Trung Hoa. Baso hỏi: “Ông tìm gì vậy?”

“Sự giác ngộ,” Daiju trả lời.

“Ông có kho châu báu của riêng ông. Tại sao ông phải kiếm ở bên ngoài?” Baso hỏi.

Daiju dò hỏi: “Kho châu báu của tôi ở đâu?”

Baso trả lời: “Cái mà ông đang hỏi là kho châu báu của ông đấy.”

Daiju giác ngộ! Từ đấy về sau này ông hối thúc các bạn bè của ông: “Hãy mở kho châu báu của riêng ông và hãy xử dụng những của báu này.”