Hư Ảo

Minh Sư thường nhắc nhở đệ tử là sự thánh thiện, cũng như sắc đẹp, chỉ chân chính khi tự nó không có ý thức về chính nó. Ngài thích ngâm những vần thơ sau đây:

Hoa hồng nở vì nó nở,

không tự hỏi vì sao.

Và cũng không khoe sắc màu

Để cho tôi phải chú ý.

Và câu ngạn ngữ thường được lưu truyền: “Một vị thánh chỉ thánh thiện cho tới ngày nhận ra rằng mình là thánh.”