Hứng Thú

Một bà than vãn sự giàu có đã không làm cho bà được hạnh phúc, Minh Sư bảo:

“Bà nói như thể đời sống xa hoa và sự tiện ích là những đồ gia vị đem lại hạnh phúc; trong khi đó, điều duy nhất bà cần để thực sự hạnh phúc chính là một cái gì đó để mà hứng thú”