Khẳng Định

Một bà vô cùng đau khổ sau khi con chết đã tìm tới Minh Sư để được an ủi.

Ngài kiên nhẫn ngồi nghe, trong khi bà kể lể câu chuyện thương tâm của mình.

Rồi Ngài nói bằng một giọng dịu dàng: “Tôi không thể lau khô nước mắt bà được. Tôi chỉthể chỉ vẽ cho bà cách thánh hóa những giọt nước mắt đó.”