Khi Người Thân Mất Có Cần Mời Ban Hộ Niệm?

HỎI: Khi người thân mất, có cần mời ban hộ niệm không? Có vị nói người chết trong vòng ba ngày thì không được thiêu (hỏa táng) có đúng không? Tôi có một khoảnh đất nhỏ trong nghĩa trang dòng họ, tôi định xây một nhà mồ, có nhiều bậc, khi người thân mất, thiêu xong thì tro cốt đều thờ chung trong nhà ấy được không? Có cần coi ngày không?

(ĐINH PHÙNG, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai)

ĐÁP: Bạn Đinh Phùng thân mến!

Khi người thân mất, có sự hộ niệm của chư Tăng Ni và Phật tử để trợ duyên cho hương linh là rất tốt. Tuy nhiên, thời gian hộ niệm nên kéo dài khoảng 8 giờ sau khi mất. Sau khi đã tẩn liệm và thành phục xong thì tùy nhân duyên hoàn cảnh mà đưa đi hỏa táng, hai ngày cũng đi thiêu được, trừ trường hợp đặc biệt, còn lại nên gói gọn tang lễ trong vòng ba ngày.

Việc thờ bình tro (hũ cốt) chung trong một nhà mồ, gọi là hợp táng. Hiện một số chùa có xây tháp “phổ đồng”  hay nhà cốt để thờ tro cốt của nhiều người. Việc “xây một nhà mồ, có nhiều bậc, khi người thân mất, thiêu xong thì tro cốt đều thờ chung trong nhà ấy”, theo Phật giáo là được. Lúc nào thiêu xong thì mang tro cốt về nhà mồ thờ phụng, không cần coi ngày.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn