Không Lay Chuyển

“Trời ơi, anh già làm sao!”, Minh Sư đã la lên như thế sau khi nói chuyện với một người bạn thuở nhỏ.

Người bạn đáp: “Người ta không thể ngăn cản khỏi tuổi già, phải không?”

Minh Sư đồng ý: “Vâng, không thể, nhưng phải tránh việc trở nên già nua.”