Không Nước, Không Trăng

Khi ni cô Chiyono học Thiền với Bukko của phái Engaku, cô không đạt được kết quả của sự thiền định trong một thời gian dài.

Sau cùng vào một đêm sáng trăng cô xách nước trong một cái thùng xô cũ buộc bằng nan tre. Nan tre bị đứt và cái đáy rớt ra khỏi thùng xô, và ngay vào lúc đó Chiyono được giác ngộ.

Để k niệm, cô viết một bài thơ:

Bằng cách đó và ta đã cố bảo toàn

cái thùng xô cũ

Vì dây nan tre đã yếu và sắp đứt

Cho đến lúc cuối cùng cái đáy rớt ra.

Không còn nước trong thùng nữa!

Không còn trăng trong nước nữa!a