Kiểu Lạy Phật Của Tôi

Kiểu lạy Phật của tôi:
– Lạy thứ nhất: Thế Tôn không thể giúp cho con thoát chết nhưng ngài có thể giúp cho con không sợ chết.
-Lạy thứ hai: Thế Tônthể không cho con những gì con muốn nhưng Thế Tônthể giúp cho con không muốn cái gì.
-Lạy thứ ba: Thế Tôn không thể đưa con đến tham quan vô lượng vũ trụ nhưng Thế Tôn dạy con hiểu rằng đi đâu cũng vậy thôi.
Sư Giác Nguyên (giảng)