Lẩn Tránh

Một khách hành hương kể chuyện về một người lành thánh muốn viếng thăm một người bạn hấp hối nhưng ông lo sợ phải đi đường ban đêm nên đã bảo mặt trời: “Nhân danh Thượng-Đế, ngươi hãy dừng lại đó ở trên bầu trời cho đến khi ta tới ngôi làng mà bạn ta đang hấp-hối.” Và mặt trời đã dừng ngay trên trời cho tới khi vị thánh kia tới ngôi làng.

Minh Sư mỉm cười nói: “Nếu người lành thánh đó lướt thắng nỗi sợ hãi đi đường ban đêm thì chẳng tốt hơn sao?”