Linh Đạo

Mặc dù đó là Ngày Tịnh Khẩu của Minh-Sư, một khách hành hương đã van lơn ngài ban bố một lời minh triết để có thể hướng dẫn suốt hành trình cuộc sống.

Minh Sư ân cần gật đầu, lấy một tờ giấy và viết gọn lỏn hai chữ:

Thức Tỉnh”.

Lữ khách lúng túng:

“Quá vắn tắt. Có thể nào xin thầy vui lòng khai triển thêm chút xíu?”

Minh Sư lại cầm miếng giấy lên và viết:

thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh.”

Người khách lạ không hiểu ất giáp gì cả nên nói:

“Nhưng những chữ đó nghĩa là gì?”

Minh Sư với lấy tờ giấy và viết:

thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh nghĩa là THỨC TỈNH”