Mánh Lới

Minh Sư ngồi nghe một người đàn bà than phiền về chồng mình.

Cuối cùng ngài nói: “Thưa bà, hôn nhân của bà sẽ hạnh phúc hơn, nếu bà là một người vợ tốt hơn.”

“Và làm thế nào tôi có thể được như vậy?”

“Bằng cách đừng cố làm cho ông ấy trở thành một người chồng tốt hơn.”