Người nhà tin theo Cơ Ðốc Giáo ,xin hỏi có nên dùng thái độ mặc nhiên đối với họ?

Hỏi:   Người nhà của đệ tử tin theo Cơ Ðốc Giáo và không lễ Phật, xin hỏi có nên dùng thái độ mặc nhiên đối với họ?

Ðáp:   Có thể được.  Nếu bạn có năng lực thì nên giải thích rõ ràng cho họ biết; nếu không có khả năng thì nên để tự nhiên, không nên tranh luận với họ, tại vì họ không hiểu chân tướng sự thật.  Ở Tân Gia Ba có rất nhiều Ông Cha Thiên Chúa Giáo, Mục Sư Cơ Ðốc Giáo cũng đọc kinh Phật, cũng muốn hiểu rõ Phật pháp, đây đều là việc tốt.