Nhân Quả

Mọi người rất đỗi ngạc nhiên về ẩn dụ mang tính cách rất thời sự của Minh Sư: “Đời sống chẳng khác gì một chiếc xe hơi.”

Các đệ tử đợi chờ trong thinh lặng vì biết rằng trước sau gì rồi cũng được nghe lời giải thích: Cuối cùng Minh Sư bảo: “Ồ, phải rồi. Người ta có thể dùng một chiếc xe hơi để vượt đèo cao.”

Mọi người lại im lặng.

“Nhưng đa số người ta nằm trước xe hơi, tự ý để cho xe cán lên. Rồi họ đổ thừa cho chiếc xe hơi gây ra tai nạn.”