Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Thường Trụ

Sáng tròn thường ở giữa không
Bởi bị mây vọng khởi lồng
Một phen gió thổi mây tứ tán
Thế giới hà sa sáng chiếu thông.

 (Viên minh thường tại thái trung
Cương bị mê vân vọng khởi lung.
Nhất đắc phong xuy vân tứ tán,
Hằng sa thế giới chiếu quang thông.)

THỦY NGUYỆT (1637 – 1704) – Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNH: Thường trụ? Cái vô tận? Các cõi trời vô lượng? Hay bất kỳ một linh hồn vĩnh cửu nào? Chúng ta nên cẩn trọng nơi đây. Chữ nghĩa rất là trơn trợt nơi đây. Đức Phật nói vạn pháp biến đổikhông ngừng, và không hề có một linh hồn vĩnh cửunào. Đức Phật cũng nói Niết Bạn là niềm an lạcvĩnh cửu, là cái bất sanh và bất diệt, và là cảnh giớicủa tâm khi tất cả tham đã được đốt cháy.
Đừng giẫm lên lời nói. Hãy tu tập cẩn trọng, hãy quan sát tâm liên tục. Cái vĩnh cửu đang ở trước mắt bạn, và không có hình tướng nào. Thêm nữa, cái vĩnh cửu không có quá khứ và tương lai trong nó. Hãy quan sát cái hiện giờ, và hãy thấy một niệm của bạn dài tới ba ngàn năm. Đó là Thiền. A ồ… nơi đây lại nhiều lời rồi.)

Nguồn:thuvienhoasen.org