Phát Triển

Minh Sư ngồi say mê chăm chú khi một kinh tế gia nổi tiếng cắt nghĩa kế hoạch phát triển của mình.

Ngài hỏi: “Trong một lý thuyết kinh tế, xem sự phát triển là điều duy nhất đáng quan tâm có nên chăng?”

“Vâng, mọi phát triển tự bản chất là tốt rồi.”

Minh Sư nói: “Chẳng phải đó cũng là cách suy nghĩ của tế bào ung thư sao?”