Phóng Tâm – Không Cần Nỗ Lực

PHÓNG TÂM

“Tại sao mọi người ở đây đều hạnh phúc đến thế, chỉ trừ một mình con thôi?”

Minh Sư trả lời: “Bởi vì họ đã học cách thấy đâu đâu cũng đều thiện hảo và đẹp đẽ cả.”

“Tại sao con không thấy thiện hảo và tốt đẹp ở đâu hết?”

“Tại vì con không thể nhìn thấy ở bên ngoài con điều mà con không thấy được ở bên trong con.”

KHÔNG CẦN NỖ LỰC

Có một người do dự dấn thân vào việc thăng tiến tâm linh vì sợ phải nỗ lực và từ bỏ; Minh Sư bảo người ấy:

“Phải cần đến bao nhiêu nỗ lực và từ bỏ để mở mắt ra mà nhìn thấy?”