Quán Xác Chết Hỏa Thiêu

Hừng hực bốc cao ngọn lửa hồng,

Di hài bỗng chốc đã hóa không.

Hãy nhìn đám khói bay lên đó,

thể khởi lòng tham luyến không?