Quán Xác Chết Hư Hoại – Lần 2

Da bọc quanh thân vừa rơi rã,

Hình thể liền tan nát xót xa.

Bụng như dưa nứt bày gan ruột,

Giòi bọ từ trong khoét đường ra.

Dây khô vô tình quấn tóc rối,

Rêu ẩm mọc lan nát lụa là.

Nhắn gửi người đắm mê hình sắc,

Thôi đừng tô điểm túi phân da.