Quán Xác Chết Máu Ứ Tanh Hôi – Lần 2

Trơ trơ nằm đó khối máu đông,

Ngàn năm bất động, người còn không?

Bê bết lẫn trong lùm cỏ dại,

Ngổn ngang bụi đất cũng ố hồng.

Còn đâu ảo tưởng phân đẹp xấu,

Đâu kẻ nam nhi, khách má hồng?

Đáng thương kẻ mê nơi mắt thịt,

Nhận giả làm chân, mãi chạy rông.