Quán Xác Chết Tan Rã

Người chết hình hài cũng rã tan,

Tứ chi, xương cốt vãi tràn lan.

Xét kỹ hình dung xưa đẹp đẽ,

Giờ biết về đâu giữa mênh mang?