Quán Xương Trắng

Xương trắng nằm trơ giữa quạnh hiu,

Khi còn đi lại ngỡ yêu kiều.

Nhưng dáng yêu kiều xưa là giả,

Vẻ thật ngày nay, có đáng yêu?