Quán Xác Chết Trương Sình – Lần 2

Hơi dừng thân lạnh khí phát sinh,

Thi hài thoắt chốc đã trương sình.

Thân thể căng phồng như túi nước,

Bụng như dưa héo nhìn phát kinh.

Nước rỉ từ thân bao nhơ nhớp,

Ruồi nhặng đua nhau đến rập rình.

Một lớp da che, không sớm biết,

Lầm lạc bao năm đáng hận mình.