Quán Xác Chết Với Máu Bầm Xanh Đen – Lần 2

Thây phơi nắng gió dãi vài phen,

Màu sắc chuyển sang vàng, xanh đen.

Da khô vữa nát rơi từng mảng,

Xương cốt nửa phần cũng rã tan.

Tai, mũi giờ đây thành hốc lõm,

Dây gân từng đoạn đứt ngổn ngang.

Ví như tượng đá thường câm lặng,

Nhìn cảnh thê lương cũng lệ tràn