Quán Xác Chết Với Máu Bầm Xanh Đen

Da thịt đổi sang đỏ, trắng, vàng…

Máu bầm xanh tím rỉ tràn lan,

Hãy nhìn cho kỹ thân xác ấy,

Mới hôm nào y phục xênh xang