Sáng Tạo

Người ta biết Minh Sư đứng về phía cách mạng, bất chấp việc làm phật ý chính quyền.

Khi được hỏi lý do tại sao chính ngài lại từ chối tham gia tích cực công việc cách mạng xã hội, Minh Sư trả lời bằng câu ngạn ngữ đầy bí ẩn sau đây:

“Ta ngồi yên

Ta vô vi

Xuân vẫn đến

Cỏ vẫn mọc. ”