Thờ Phật Và Thánh Thần

HỎI: Nhà tôi chỉ có hai mẹ con đều tinh tấn đi chùa, lễ Phật và làm các việc phước thiện. Hiện hai mẹ con tôi có hai quan niệm khác nhau về thờ tự trong gia đình. Tôi muốn chỉ thờ duy nhất một vị Phật A Di Đà, ngày đêm niệm danh hiệu Ngài để cầu sinh về Tịnh độ. Quan điểm của con gái tôi thì ngoài thờ Phật A Di Đà, cần thờ thêm ba vị nữa là Quan Công, Thổ Địa và Thần Tài. Rất mong được chia sẻ từ quý Báo. (LÂM THỊ LỆ, Ông Ích Khiêm, Q.11, TP.HCM)

Bạn Lâm Thị Lệ thân mến!

Người Phật tử tất nhiên thờ Phật, Bồ tát và tổ tiên, ông bà. Việc thờ vị Phật hay Bồ tát nào tùy vào nhân duyên của mỗi gia đình. Có thể thờ Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư hay thờ Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng, Bồ tát Văn Thù v.v… Việc bạn chọn thờ Phật A Di Đà và phát tâm trì niệm danh hiệu Ngài trong đời sống hàng ngày để cầu vãng sanh Tịnh độ là đúng với Chánh pháp.

Trong phong tục thờ phụng của người Việt (nhất là người Việt gốc Hoa ở TP.HCM) thì ngoài thờ Phật, các Phật tử thờ thêm chư vị Quan Công, Thổ Địa, Thần Tài rất phổ biến. Khá nhiều gia đình Phật tử chọn lối thờ tự Phật-Thần này.

Theo quan điểm của Phật giáo, tại tư gia Phật tử thờ Phậttổ tiên là đã đầy đủ, vì nơi đâu có ngôi Phật bảo thì nơi ấy có chư thiên, chư vị hộ pháp và các thiện thần theo hộ trì. Quan Công, Thổ Địa và Thần Tài chính là những vị hộ pháp, thiện thần, tài thần. Do vậy, trong tinh thần phương tiện, gia đình bạn có thể thờ Phật A Di Đà và chư vị Quan Công, Thổ Địa, Thần Tài mà không có gì trở ngại cả.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn