Phân Biệt

Minh Sư cùng vài đệ tử dạo chơi dọc theo bờ sông.

Ngài nói: “Các con hãy xem, cá tung tăng lội bằng thích. Chúng khoái trá thật.”

Có người khách lạ nghe trộm như thế liền nói: “Làm sao ngài biết cá khoái trá – ngài có phải là cá đâu?”

Các đệ tử kinh ngạc vì sự hỗn xược đó. Minh Sư mỉm cười về điều mà ngài nhận ra là thái độ vô uý trong vấn đề học hỏi.

Ngài đáp trả cách nhã nhặn: “Còn bạn, làm sao bạn biết tôi không phải là cá – bạn có phải là tôi đâu?”

Các đệ tử cười khoái trá, cho đó là một câu trả đũa đích đáng. Riêng người khách lạ cảm thấy bàng hoàng vì những lời nói thâm thúy đó.

Ông ta suy nghĩ suốt ngày rồi tìm tới tu viện và nói: “Có lẽ ngài không khác loài cá như tôi đã tưởng. Và tôi cũng không khác ngài.”