Tâm đại nhẫn và từ bi giúp tránh đại kiếp diệt Phật từ Võ Tắc Thiên

Tâm đại nhẫn và từ bi của Đức Phật trước đó 1.000 năm đã giúp chúng tăng thoát kiếp nạn diệt Phật về sau. Quả thực, trên đời mọi việc đều có nhân quả luân báo vậy.

Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế dẫn các đệ tử đi khất thực. Trên đường họ đi qua một đồi cát có lũ trẻ đang nô đùa. Đột nhiên một bé gái từ xa hô lớn và mải miết chạy tới, Đức Phật ra hiệu cho đệ tử dừng lại để chờ đợi bé gái. Các đệ tử vâng lời dừng bước theo Ngài. Bé gái đến gần, hai tay ôm chặt một thứ gì đó, rồi đột ngột mở ra và bỏ luôn vào bát của Đức Thích Ca Mâu Ni.

Nhìn xuống hóa ra toàn là cát! Đứa trẻ làm xong việc đó cất tiếng cười tỏ vẻ rất sung sướng. Các đệ tử nhìn thấy vậy rất tức giận, nhưng Đức Phật không hề tỏ thái độ gì, vẫn ra hiệu cảm ơn đứa trẻ. Khi đứa trẻ bỏ đi, các đệ tử của Ngài vội hỏi: “Thưa Đức Phật, hành vi của đứa trẻ đó quá hỗn hào, thể hiện sự bất kính với Ngài, vì sao Ngài vẫn tỏ thái độ cảm ơn thay vì dạy cho nó một bài học ạ?”.

Đức Phật mỉm cười đáp: “Mọi việc đều có nhân quả luân báo. Các con không biết rằng một nghìn năm sau khi đến cơ duyên, đứa trẻ này sẽ trở thành Nữ Vương đầu tiên đầy quyền uy ở thế gian, nơi có rất nhiều chúng tăng tu Phật. Nếu ta vừa rồi tỏ thái độ bất hảo, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường về sau, Nữ Vương ấy sẽ ra lệnh diệt Phật. Vậy ta bỏ qua sự việc này có phải là tốt cho chúng tăng 1.000 năm sau hay sao?”.

Các đệ tử nghe xong cúi đầu lạy ơn chỉ dạy của Ngài. Quả thật 1000 năm sau tại Trung Nguyên xuất hiện Nữ Vương đầu tiên chính là Võ Hậu thời hậu Đường và sau lên ngôi Hoàng đế trị vì nhà Võ Chu. Bà được thiên hạ gọi là Võ Tắc Thiên.

Trong những năm cai trị Trung Nguyên, Võ Tắc Thiên rất tin vào Phật giáo, cho xây dựng nhiều tượng Phật và ban lệnh phát triển tu Phật.

Mọi sự quả đúng như Đức Phật giảng dạy, mọi việc đều có nhân quả luân báo. Bởi tâm đại nhẫn và từ bi của Ngài trước đó 1.000 năm, không chấp vặt đứa trẻ mà chúng tăng thoát kiếp nạn diệt Phật về sau. Từ đó, chúng ta có thể rút ra bài học cho bản thân, tâm đại nhẫn và từ bi sẽ luôn mang đến phúc báo, dẫu hiện tại hay tương lai thì đều trả đủ. Thế nên, thay vì tiến hãy mở rộng lòng để lùi bước, bởi vì một khi lùi, chính là đã vạn lần tiến lên.

Theo minhbao.net