Tán Tâm Niệm Phật

Hỏi: Tôi hiện đang thực tập niệm Phật theo pháp môn Tịnh độ. Và mỗi ngày, tôi niệm Phật chừng một giờ nhưng không theo giờ giấc hay thời khóa cụ thể. Mặc dù đã niệm Phật thành thói quen nhưng tôi vẫn không định tâm được, ngay cả trong khi niệm Phậttâm tôi cứ tạp niệm suy nghĩ đủ thứ.

 Xin hỏi quý Báo là niệm Phật tán tâm như vậy thì có giá trị gì không, có công đức không? Vì tôi đọc sách nói phải niệm cho được “nhất tâm bất loạn” mới cảm ứng với Phật A Di Đà và hy vọng được vãng sanh khi mãn phần. (Lương Khắc Tốp, luongkha…@ovi.com)

Đáp: Bạn Lương Khắc Tốp thân mến!

Chỉ cần niệm một câu Phật hiệu thôi thì bạn đã có công đức, đã là “một vị Phật tương lai” rồi. Nên dù chưa định tâm, công phu niệm Phật của bạn vẫn đầy đủ các giá trị, công đức và cụ thể nhất là bạn đang gieo trồng nhân lành cho quả tốt ở tương lai.

niemphat.jpg

Niệm Phật – Ảnh: Internet

Bạn nên tinh tấn và kiên trì niệm Phật hơn nữa. Tạp niệm là chuyện rất bình thường. Cứ tinh chuyên niệm Phật. Khi nào thấy tâm bị phân tán thì dừng lại, nhiếp phục và đưa tâm trở về an trú trong Phật hiệu. Thực tập lâu ngày như thế thì chánh niệm tăng trưởng và tạp niệm thưa dần, đến một lúc nào đó thì sẽ đạt được “nhất tâm bất loạn”.

Niệm Phật tán tâm mà biết rõ để khắc phục thì mới có cơ hội đạt đến nhất tâm.

Nguồn: giacngo.vn