Thân Người Với Ðầu Bò

Diệp A Tam trở nên giàu có nhờ bán thịt bò. Ông ta là tên đồ tể chuyên nghiệp và là một thương gia khôn ngoan. Cho nên ông rất hãnh diện với cái nghề ác đức này. Ông nguyền rủa chửi bới những người chống đối việc ăn thịt bò.

Ông thường nói với kẻ khác: “Xem này, làm đồ tể bán thịt thì có gì là không tốt nào? Chẳng phải hiện giờ nhà tôi thứ gì cũng có hết đó sao?”

Bạn bè khuyên bảo nói: “Ông làm giàu với máu thú vật. Ông nên đổi nghề khác đi.”

Ông đáp: “Bạn muốn tôi thất nghiệp sao? Ðây là cái nghề thu lời nhiều nhất của tôi. Không những tôi làm nghề này mãi cho tới mãn đời mà tôi còn dạy con cháu sẽ kế thừa nghề này sau khi tôi chết. “Hễ có tiền là tốt. Trên thế gian này có gì hơn tiền bạc nào. Tôi không tin luật nhân quả báo ứng viển vông. Ðối với tôi, không có gì hơn đồng tiền dính máu.”

Nhưng rồi một hôm, Diệp A Tam ngã bệnh và sắp lìa đời. Qua ngày sau, dưới hai chân ông sưng phù lên với những vết bầm tím. Ông ngồi dậy và rời khỏi giường. Thân nhân trong gia đình cố gắng ngăn chận giữ ông lại, nhưng ông vẫn bước rakhỏi nhà, vừa đi vừa nói lảm nhảm.

 Vợ con ra đường đi theo sau ông đến giữa khu phố. Tại đây ông chận giữ những khách bộ hành lại và nói với họ rằng: “Vua Diêm Vương dưới địa ngục ra lịnh cho tôi về nói với mọi người chớ có làm các việc ác. Và ngàn vạn lần không nên sát sinh hại vật.

“Quý vị không cảm nhận được những hình phạt bị tra khảo khủng khiếp mà tôi đã nếm mùi trải qua ở cảnh giới Ðịa Ngục. Tôi mong được tái sinh trở lại dương thế để sống những ngày bình an, nhưng rất tiếc tôi đã hành động nhiều điều ác. Tôi đã giết bò bán để làm giàu và đây là tội lỗi sâu nặng của tôi. Phần dưới thân thể của tôi đã bị các tên cai ngục ở cõi Âm Ty hành hạ đánh đập tàn nhẫn đến phải sưng phù lên. Do tâm độc ác giết hạthú vật đã khiến tôi phải chịu quả báo khổ đau nơi cảnh giới địa ngục.”

Các bạn bè của Diệp A Tam đều xót xa, thương hại tội nghiệp cho số kiếp bị đọa đày của ông. Rồi thì họ trông thấy đầu người của ông biến thành cái đầu bò, do quả báo của lòng tham và tâm ác độc giết hại nhiều bò của ông trước đây gây ra