Thế nào là thường kiến và đoạn kiến của ngoại đạo?

Hỏi:
 Thế nào là thường kiếnđoạn kiến của ngoại đạo?

Đáp:
Tất cả tương đối đều lọt vào tứ cú, Phật tánh bất nhị khôngtương đối. Nếu có chấp bên nào đều là biên kiến, biên kiến là ở trong năm thứ ác kiến: thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới thủ kiến, cấm thủ kiến.

Giới thủ kiến như ở Ấn Độ có một ngoại đạo chấp trâu bò là thánh, cho nên người trồng trọt bị trâu bò phá, mà không có ai đuổi đi. Cấm thủ kiến là như không cho người ăn thịt heo, mà các thịt khác lại được ăn.