Thiên Tài

Một văn hào đến tu viện để viết một quyển sách về Minh Sư.

Ông ta hỏi: “Người ta đồn rằng ngài là một thiên tài. Ngài có phải như vậy không?”

Minh Sư trả lời bằng một giọng không khiêm tốn quá đáng: “Có thể là như vậy.”

“Và điều gì làm cho một người trở thành thiên tài?”

“Khả năng nhận biết.”

Nhận biết điều gì?”

“Con bướm ở trong con sâu; con chim phượng hoàng ở trong cái trứng; và vị thánh nhân ở trong một người phàm-phu tục-tử.”