Nên Gửi Linh Các Con Vào Chùa

HỎI: Tôi bị sẩy thai hai lần. Có người chỉ bày rằng nên thỉnh vong linh các con lên thờ trong chùa, nhờ chư Tăng quy y và siêu độ cho. Nếu không làm vậy thì những lần mang thai kế tiếp sẽ khó thành công vì các vong bám theo quấy phá. Mong quý Báo hoan hỉ chỉ bày thêm.  (MINH TÂM, tymt02@yahoo.de) 

ĐÁP:

Bạn Minh Tâm thân mến!

Bạn nên đưa vong linh các con lên chùa để nhờ chư Tăng siêu độ. Tuy các vong nhi có thể chưa hoàn chỉnh về hình hài nhưng đã đầy đủ tư cách một chúng sinh nên cần cúng bái và thờ tự với lễ nghi như những người quá cố khác.

Trong dân gian hiện vẫn còn quan niệm nếu không thỉnh các vong sút sảo lên chùa nhờ chư Tăng siêu độ thì “những lần mang thai kế tiếp sẽ khó thành công vì các vong ấy luôn bám theo quấy phá”. Phật giáo không có quan niệm kiểu “con ranh, con lộn” này.

Tuy vậy, với tinh thần từ bi, Phật giáo luôn khuyến khích các bậc cha mẹ đưa linh con cái sút sảo lên chùa thờ phụng nhằm giúp cho các vong linh ấy có điều kiện quy y, nghe kinh tu tập hướng thiện để mau siêu thoát. Đây cũng là tình cảm yêu thương, trách nhiệm của các bậc cha mẹ đối với con cái dù hiện còn hay đã mất.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn