Thiền Và Hỏi

Hạ chí có phải là ngày dài nhất trong năm?
không! Ngày dài nhất là ngày không có niềm vui.
– Vậy đêm tối nhất có phải là đêm ba mươi không?
Không. Đêm tối nhất là đêm không còn niềm hy vọng.
– Nơi sâu nhất có phải là lòng đại dương không?
Không. Lòng người mới là nơi sâu nhất. Bởi nơi sâu nhất trong lòng người đó chính là tình yêu.
– Khoảng cách xa nhất, có phải là khoảng cách từ trái đất tới sao Hỏa không?
Không. Khoảng cách xa nhất là khoảng cách giữa người với người, nếu họ không còn biết chấp nhận nhau.
– khoảng cách gần nhất là ở đâu?
– Là sự giao tiếp giữa người với nhau trong tình yêu thương vô hạn.
Hãy khám phá …..

(St).