Thưa Sư, Con Không Đi Chùa Nữa!

“Một thanh niên trẻ đến gặp Thầy và nói:

+ Thưa Thầy, con không đi chùa nữa!

Vị sư hỏi:

+ Vậy à, con có thể cho sư biết lý do không?

Người thanh niên trả lời:

+ Dạ ở đây con thấy cô này nói xấu cô kia; anh tụng kinh đọc dở; phật tử chia rẽ, người đi Tụng kinh chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, đó là không nói đến ngoài nhà chùa họ là những người ích k, cao ngạo…

Sư liền nói với anh:

+ Con có lý. Nhưng trước khi dứt khoát rời chùa, con có thể làm cho ta việc này: con rót một ly nước đầy, rồi đi quanh nhà chùa ba vòng mà không làm đổ một giọt. Sau đó, con có thể bỏ nhà Chùa.

Người thanh niên tự nhủ: quá dễ!

Và anh đi ba vòng như sư dặn. Đi xong, anh về nói với sư :

+ Rồi, con đi xong rồi.

Sư hỏi:

+ Khi con đi, con có thấy cô này nói xấu cô kia không?

+ Thưa sư không.

+ Con có thấy người này người kia thờ ơ với nhau không?

+ Thưa sư không.

+ Con có thấy người này người kia chúi mũi vào điện thoại không?

+ Không, con không thấy.

+ Con có biết vì sao không con không thấy không?

+ vì con tập trung để ly nước không bị đổ.

+ Con biết… cuộc đời cũng vậy. Khi tâm hồn chúng ta tập trung vào việc tu tập, quay lại chính mình thì chúng ta không có thì giờ để nhìn các sai lầm của người khác. Ai ra khỏi nhà chùa vì các Phật tử đạo đức giả thì chắc chắn họ cũng không vào nhà chùa vì Giác Ngộ