Tiền Phật Hậu Linh

Tang gia lập bàn thờ Phật A Di Đà ở trước bàn thờ vong (linh cữu) có đúng không?

HỎI: Một lần đi viếng đám tang người thân một gia đình Phật tử, tôi thấy tang gia lập bàn thờ Phật A Di Đà ở trước bàn thờ vong (trước linh cữu). Trong khóa lễ cầu siêu, tôi thấy các Phật tử mặc áo tràng và thực hiện các nghi lễ như: Lễ Phật, tụng kinh, trì chú, niệm Phật… trước bàn thờ Phật, và đi nhiễu vòng quanh quan tài niệm Phật. Tôi muốn hỏi việc lập bàn thờ Phật và hành lễ như vậy có đúng không?

(ĐỖ THỌ, dotho.bvbn@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Đỗ Thọ thân mến!

Cách thức lập bàn thờ Phật và bàn thờ hương linh như bạn mô tả gọi là “tiền Phật, hậu linh”; bàn thờ Phật đặt trước (giữa nhà), sau đó một khoảng ngắn là bàn thờ linh (thấp hơn) đặt sát trước linh cữu. Ngoài ra, cách “tiền Phật, hậu linh” này còn được linh động hiệu chỉnh, bàn thờ hương linh đặt chính giữa nhà trước linh cữu, bàn thờ Phật cũng đặt phía trước bàn thờ linh nhưng dựa vào vách, hướng bàn thờ Phật hợp với hướng bàn thờ linh thành một góc vuông.

Trong tang lễ theo nghi thức Phật giáo, hai cách thiết trí bàn thờ này cũng như việc chư Tăng, Ni và “các Phật tử mặc áo tràng và thực hiện các nghi lễ như: Lễ Phật, tụng kinh, trì chú, niệm Phật… trước bàn thờ Phật” để cầu nguyện, trợ niệm cho hương linh là đúng Chánh pháp.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn