Tình Yêu – Sự Giàu Có

TÌNH YÊU

Một đôi vợ chồng mới cưới hỏi: “Chúng con sẽ làm gì để tình yêu chúng con bền bỉ luôn mãi?”

Minh Sư đáp: “Các con hãy cùng nhau yêu thương những điều khác đi.”

GIÀU CÓ

Nhà kinh doanh hỏi: “Làm sao đời sống tâm linh có thể hữu ích cho một người trần tục như tôi?”

Minh Sư đáp: “Điều đó sẽ giúp bạn có được nhiều hơn.”

“Như thế nào?”

“Bằng cách dạy bạn ham muốn ít hơn.”