Trình Diễn

Khi một đệ tử ngỏ ý muốn truyền bá Chân Lý cho kẻ khác, Minh Sư đề nghị một cuộc trắc nghiệm:

“Con hãy thử giảng thuyết và chính thầy sẽ tham dự để xem con đã sẵn sàng chưa?”

Bài thuyết giảng của đệ tử thật là truyền cảm. Khi chấm dứt, một người ăn xin tiến lại gần, đệ tử đứng lên và trao tặng chiếc áo choàng – khiến cho toàn thể cử tọa đều rút ra được bài học.

Sau đó, Minh Sư tuyên bố: “Con ạ, lời lẽ của con rất hùng hồn, nhưng con chưa sẵn sàng.”

Đệ tử chán nản hỏi: “Sao lại chưa?”

“Vì hai lý-do: Con không để cho người đó có cơ hội thổ lộ nhu cầu của mình. Và con không nên làm hoa mắt người khác về đức độ của con.”