Trồng Trọt

Một du khách tầm đạo hỏi Minh Sư làm thế nào phân biệt một người thầy chân chính với một người thầy giả mạo, khi ông ta trở về xứ sở mình.

Minh sư trả lời: “Một ông thầy hay thì dạy cách thực hành; một ông thầy tồi thì dạy lý thuyết suông.”

“Nhưng làm thế nào để biết thực hành đúng hay sai?”

“Cũng như trại chủ biết mình trồng trọt đúng hay sai.”