Trưởng Thành

Một đệ tử suốt ngày cầu nguyện, Minh Sư bảo:

“Chừng nào con mới thôi nương tựa vào Thượng Đế và đứng vững trên đôi chân của con?”

Đệ tử sửng sốt:

“Nhưng chính thầy là người đã dạy chúng con nhìn lên Thượng Đế như một người Cha mà!”

Minh Sư bảo:

“Chừng nào con mới hiểu được rằng người cha không phải là một kẻ để con có thể nương tựa mà là một kẻ giúp con vứt bỏ cái khuynh hướng tựa nương.”