A-di

● (Phương ngôn): Cô, dì (chị em gái của mẹ)…. Ðây là nghĩa Hán ngữ, còn theo cách gọi trên có thể hiểu là: Tỳ-kheo ni, Ðại tỷ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.