Ăn Chay

● Không như Kỳ Na giáo, Phật Giáo Nguyên thủy không đòi hỏi phải ăn chay. Tu sĩ được phép ăn thịt, nếu như thịt đó từ con vật không phải được giết nhằm mục đích cung cấp thức ăn cho họ. Một số, nhưng không phải tất cả, Phật tử hiện đại là những người ăn chay. Ở Myanmar (Miến Điện) và Thái Lan, Phật tử tại gia phấn đấu dâng thức ăn tinh tế nhất cho các tu sĩ; việc dâng thực phẩm này hầu như luôn gồm cả những món có thịt.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.